Bankaların, net istikrarlı fonlama oranı hesaplanacak

bankalarin-net-istikrarli-fonlama-orani-hesaplanacak-lf93N1qp.jpg

Yönetmeliğin maksadı; bankaların uzun vadede konsolide ve konsolide olmayan bazda maruz kalabilecekleri fonlama riskinin likidite seviyelerinin bozulmasına yol açmasını önleyebilmek emeliyle istikrarlı fonlama yapmalarını sağlamaya yönelik adap ve asılları belirlemek olarak gösterildi.

Net istikrarlı fonlama oranı, mevcut istikrarlı fon meblağının gerekli istikrarlı fon fiyatına bölünmesi suretiyle konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanacak.

Mevcut istikrarlı fon, bankaların yükümlülük ve özkaynaklarının kalıcı olması beklenen kısmını; gerekli istikrarlı fon, bankaların bilanço içi varlıklarının ve bilanço dışı borçlarının yine fonlanması beklenen kısmını tabir edecek.

Özkaynak hesaplama devirleri prestijiyle aylık olarak hesaplanan konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık devirleri prestijiyle üç aylık kolay aritmetik ortalaması yüzde yüzden az olamayacak. Heyet, TCMB’nin uygun görüşü alınmak suretiyle, yabancı para cinsinden konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanan net istikrarlı fonlama oranı için taban bir oran tesis etmeye, bu oranın hesaplanmasına ve tutturulmasına ait yordam ve asılları belirlemeye yetkili olacak.

Kurul, TCMB’nin uygun görüşü alınmak suretiyle fonlama riski seviyelerini dikkate alarak banka ya da banka kümesi bazında daha ihtiyatlı yordam ve asıllar belirleyebilecek.

Kalkınma ve yatırım bankaları, Şuraca aksi belirleninceye kadar, üçüncü fıkrada belirlenen taban oranları tutturmaktan muaf olacak.

Exit mobile version