İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Resmi Gazete’de bugün (25.10.2023)

Resmi Gazete’de bugün (25.10.2023)

resmi-gazetede-bugun-25102023-nTy5CyCY.jpg
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Toplumsal Yardım ve Toplumsal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7731)
–– Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Etraf Programı Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Ortasında Mutabakat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7732)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hibe Muahedesinin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7733)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Aygıt ve İnternet Takviyesi Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7734)
YÖNETMELİKLER
–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2022/53952 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yorum Yap

Yazar Hakkında

Webbilim.com l Kurucu ve Yönetici İnternete olan ilgisini ve bilgisini yazıya aktararak fayda sağlamak isteyen teknoloji aşığı bir karakteristik.

Yorum Yap