İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu


SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017870
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı

Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027784
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası

Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket çalışanları üzere kimi menfaat sahipleri şirketimizin bilgisi dahilinde genel heyete katılmışlardır
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
% 8,70
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 60,87
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni

İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar Hissesi Dağıtılmıştır
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
09/05/2022 0 % 76,9 % 0 % 76,9 Yatırımcı İlişkileri/Genel Şura Yatırımcı İlişkileri/Genel Konsey Husus 9 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027784

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı

Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı

Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 20
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 50 4 4
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 4

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi

İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Gürkan TURAL İdare Heyeti Lideri – Mustafa Gökhan GÜNBULUT İdare Konseyi Lider Vekili – Hatice SOYDAN İdare Konseyi Üyesi – Serdar ERPAMUKÇU İdare Heyeti Üyesi – Kürşat GÖNCÜ Bağımsız İdare Şurası Üyesi – Osman ASİLTÜRK Bağımsız İdare Heyeti Üyesi
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Sayfa 7
İdare heyeti liderinin adı
Gürkan TURAL
İcra lideri / genel müdürün adı
Rezzan TOPAL
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

İdare heyeti üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta edilmemiştir
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Siyaset yoktur
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan Üye Sayısı : 1 Oranı : %17
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Şurası Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
GÜRKAN TURAL İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/05/2018 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/05/2018 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SERDAR ERPAMUKÇU İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/07/2020 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
HATİCE SOYDAN İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/05/2018 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
KÜRŞAT GÖNCÜ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/01/2021 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OSMAN ASİLTÜRK İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/05/2018 – Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı

İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yatırımcı İlişkileri
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
0 342 211 63 50
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı

Çalışanların temsil edildiği idare organları

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
İdare Heyeti Yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti

Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı

3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkiler/Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Yatırımcı İlişkiler/Faaliyet Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan önlemler
İç kontrol sistemimiz tarafından gerçekleştirilmektedir

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı

b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 20
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı

ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı

d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı

f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı

g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 15

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Şurası Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
8
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Toplantı gündemine ait bilgi ve dokümanlar makul bir mühlet içerisinde üyeler ile paylaşılmaktadır
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı

Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Sayfa 20
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Gökhan GÜNBULUT Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman ASİLTÜRK Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Kürşat GÖNCÜ Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Osman ASİLTÜRK Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kürşat GÖNCÜ Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa Gökhan GÜNBULUT Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140605

BIST

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Webbilim.com l Kurucu ve Yönetici İnternete olan ilgisini ve bilgisini yazıya aktararak fayda sağlamak isteyen teknoloji aşığı bir karakteristik.

Yorum Yap